Dansnät Sveriges nationella samproduktioner

Dansnät Sverige stödjer danskonstnärers produktionsprocesser genom olika typer av samproduktion. Som exempel kan nämnas olika residensformer och samproduktionsmodellen vi har tagit fram i samarbete med Nordberg Movement och Anna Efraimsson.

Syftet med vårt samproducerande är att skapa strukturer för vidare professionalisering av samproduktionsprocesser i hela landet. De nationella samproduktionerna ska resultera i längre produktions- och turnéperioder, bättre arbetsförhållanden för danskonstnärerna och en ökad kunskap om samproduktion hos arrangerande och producerande aktörer i landet.