Dansnät Sveriges nationella samproduktion

Dansnät Sveriges nationella samproduktion är ett samarbete unikt i både utformning och storlek. Nätverkets parter går in med resurser för att tillsammans med danskonstnärer skapa föreställningar, aktiviteter och delaktighet. Samproduktionen verkar parallella på tre plan.

  • längre produktions- och turnéperioder för danskonstnärer
  • lokalt förankringsarbete genom residens, publika aktiviteter och samarbeten
  • professionalisering av samproduktionsprocesser i landet

Samproduktionsmodellen kompletterar nätverkets turnéverksamhet och utgör en struktur för danskonstnärer att kunna arbeta längre tid på olika platser i Sverige. På så sätt skapas samverkan och en större dialog mellan konstnärer, arrangörer, lokala aktörer och publik.

Den nationella samproduktionsmodellen är uppbyggt i en tvåårig cykel. Vartannat år sker urvalsprocess, beslut och förankringsarbete och vartannat år sker produktion och turné.

Modellen är skapad tillsammans med Nordberg Movement och genomfördes första gången 2015–2016 med koreograf Jeanette Langert. Samproduktionen för åren 2016–2017 skapades av Khamlane Halsackda.