Gå till innehåll

Välkommen till Dansnät Sverige

Dansnät Sverige är ett nationellt nätverk som drivs av viljan att visa angelägen danskonst - för alla, till alla, i alla hörn.

Parter i Dansnät Sverige

Dansnät Sverige består av 12 parter, verksamma i 14 av Sveriges regioner. Parterna utgörs av dansscener, institutioner, teatrar, kommunala och regionala kulturförvaltningar. Parter samarbetar i sin tur med andra verksamheter på de platser de verkar, vilket ger att över 40-talet verksamheter är delaktiga i förverkligandet av Dansnät Sveriges turnéer och samproduktioner.