Så här samproducerar vi

Dansnät Sverige samproducerar två till fem verk årligen tillsammans med det fria dansfältet. För varje samproduktion går vi in med ekonomiskt stöd samt gage för produktionens turnégästspel. Därutöver anpassar vi vår insats efter den aktuella produktionens behov. När tillfälle ges kan vi även bistå med administration, ljusdesign och turnétekniker.

Det är Dansnät Sveriges parter som föreslår och beslutar vilka produktioner som nätverket ska samproducera. Kriterierna är:

  • Att vi endast samproducerar verk som vi ska turnera
  • Att vi endast samproducerar nationellt verksamma danskonstnärer
  • Att vi endast samproducerar verk som har minst en Dansnätspart som övrig samproducent

Har du ett projekt eller en idé som du önskar få samproducerad av Dansnät Sverige är du välkommen att kontakta någon av våra parter. Kontaktuppgifter hittar du här.

Har du frågor och funderingar är du välkommen att kontakta vår producent Malin, malin.lundstedt[at]dansnatsverige.se