Scener

Dansnät Sverige presenterar dans på 30-talet scener men förutsättningarna varierar. Några av nätverkets parter har egna scener och andra förhåller sig till samarbetsparter och deras scener. Några parter och arrangörer är producerande teatrar och andra bedriver endast gästspelsverksamhet. Många scener är tekniskt välutrustade medan andra måste hyra in all teknik och personal för varje nytt evenemang.

Scenernas storlekar varierar. Vanligast är scener med spelyta mellan 8×8 till12x12m.

Valet av scen baseras på de förutsättningar som uppges i ansökan. Verkets möjlighet att presenteras på vissa scener kan behöva diskuteras med sökande kompanier under urvalsprocessen.

 

De scener som är återkommande hos Dansnät Sveriges parter, samarbetsparter och arrangörer är:

Boden
Borås
Falkenberg
Gävle
Göteborg
Halmstad
Haparanda
Jönköping
Kalmar
Karlshamn
Karlskrona
Kiruna
Kungsbacka
Linköping
Ljusdal
Luleå
Malmö
Piteå
Sandviken
Skellefteå
Stockholm
Uddevalla
Umeå
Uppsala
Vara
Västerås
Växjö
Sagateatern
Borås Stadsteater
Falkhallen
Gävle teater
Stora Teatern
Halmstad teater
Haparanda Folkets Hus
Kulturhuset Spira
Byteatern
Lokstallarna
Konserthusteatern
Folkets Hus Nåjdens sal
Kungsbacka teater
Sagateatern
Slottescenen
Kulturens Hus
Dansstationen/Palladium
Studio Acusticum och Christinasalen
Kulturhuset Sandviken
Västerbottensteatern
Dansens Hus
Regionteater Väst
NorrlandsOperan
Uppsala Konsert och Kongress
Vara Konserthus
Västerås Konserthus
Regionteatern Blekinge Kronoberg

 

För information om scenerna hänvisas till www.scenrum.nu
eller kontakta Dansnät Sveriges tekniska samordnare