Scener

Dansnät Sverige presenterar dans på 30-talet scener men förutsättningarna varierar. Några av nätverkets parter har egna scener medan andra arbetar med externa samarbetsparter och scener. Några parter och arrangörer är producerande teatrar och andra bedriver endast gästspelsverksamhet. Många scener är tekniskt välutrustade medan andra måste hyra in teknik och personal för varje nytt evenemang.

Scenernas storlekar varierar. Vanligast är scener med spelyta mellan 8×8 m. till 12×12 m.

Valet av scen baseras på de förutsättningar som uppges i ansökan. Verkets möjlighet att presenteras på vissa scener kan behöva diskuteras med sökande kompanier under urvalsprocessen.

 

Scener återkommande hos Dansnät Sveriges parter, samarbetsparter och arrangörer:

Boden
Borås
Falkenberg
Gävle
Göteborg
Halmstad
Haparanda
Jönköping
Kalmar
Karlshamn
Karlskrona
Kiruna
Kungsbacka
Linköping
Ljusdal
Luleå
Malmö
Piteå
Sandviken
Skellefteå
Stockholm
Uddevalla
Umeå
Uppsala
Vara
Västerås
Växjö
Sagateatern
Borås Stadsteater
Falkhallen
Gävle teater
Stora Teatern
Halmstad teater
Haparanda Folkets Hus
Kulturhuset Spira och Jönköpings Teater
Byteatern
Lokstallarna
Konserthusteatern
Folkets Hus Nåjdens sal
Kungsbacka teater
Sagateatern
Slottescenen
Kulturens Hus
Dansstationen/Palladium
Studio Acusticum och Christinasalen
Kulturhuset Sandviken
Västerbottensteatern
Dansens Hus
Regionteater Väst
Norrlandsoperan
Uppsala Konsert och Kongress
Vara Konserthus
Västerås Konserthus
Regionteatern Blekinge Kronoberg

För information om scenerna hänvisas till www.scenrum.nu
eller kontakta Dansnät Sveriges tekniska samordnare