Parter

Dansnät Sverige består av 15 parter, verksamma i 16 av landets regioner.  Parternas verksamheter innefattar allt från dansscener, institutioner, regionala dans- och musikverksamheter till kommunala och regionala kulturförvaltningar. Så gott som alla parter samarbetar i sin tur med andra verksamheter på de platser de verkar, vilket innebär att ett 40-tal verksamheter är delaktiga i förverkligandet av Dansnät Sveriges turnéer och samproduktioner.

Dalateatern

ansvarar för dansfrågorna i länet. Teatern arbetar med att stärka länets infrastruktur för dansen som konstform och uppmuntrar till projekt som sammanför den folkliga dansen med den konstnärliga dansen. I arbetet med att utveckla den professionella dansen i Dalarna samarbetar Dalateatern med Säters kommun.

Tillsammans presenterar de dans på Dalateatern och Kulturhuset tio14 i Falun samt Folkets hus i Säter.

Kontakt: Annelie Gardell 

Dans i Nord

är Norrbottens regionala resurs- och utvecklingscentrum för dans. De arbetar för att länets invånare kontinuerligt ska kunna ta del av kvalitativa dansföreställningar.

Dans i nord presenterar dans i första hand på Studio Acusticum i Piteå och Kulturens Hus i Luleå.

Kontakt: Olof Westring

Dansens hus

är Sveriges största gästspelscen för dans. Här presenterar samtida svensk och internationell dans och närbesläktad scenkonst, men även seminarier och föreläsningar, relaterade till danskonsten, tar plats i huset mitt i Stockholm.

Dansens hus hemmascener renoveras under 2023. Under den perioden presenterar Dansens hus dans på Elverket och Bonniers konsthall i Stockholm, Hallen i Farsta samt Årsta folkets hus.

Kontakt: Maria Härenstam

Dansstationen

är Skånes gästspelsscen för dans. Verksamheten består av två delar: gästspel och den regionala barn- och ungdomsfestivalen Salto!

Dansstationen presenterar dans på den egna scenen Palladium i Malmö.

Kontakt: Lars Eidevall

Gävle Teater

är en anrik gästspelsscen med ett brett utbud med allt från teater, cirkus, konserter till dans. Ansvarig för verksamheten är Gävle teaterförening på uppdrag av Gävle kommun. I Dansnät Sverige-arbetet samarbetar Gävle teater med Region Gävleborg för att presentera dans i regionen.

Tillsammans med kommunerna i regionen presenterar de dans på Gävle teater,  Kulturcentrum Sandviken, Kulturhuset i Bollnäs samt Slottescenen i Ljusdal.

Kontakt: Jonas Elverstig

Jönköping kommuns kultur-och fritidsförvaltning

har en permanent danssatsning med det passande namnet Dansnät Jönköping och ansvarar för såväl programläggning av dansföreställningar som professionell dansutveckling i kommunen.

Förvaltningen presenterar dans på Jönköping teater, Kulturhuset Spira och Jönköpings läns museum i Jönköping.

Kontakt: Linda Kukko

Linköping kommuns kultur-och fritidskontor

ansvarar för kommunens dansverksamhet. Syftet är att utveckla dans som konstform, presentera samtida dansverk och att utveckla arrangörskapet utifrån ett lokalt perspektiv.

Förvaltningen presenterar dans på Sagateatern och Dansens hus i Linköping.

Kontakt: Lotta Lindström

Norrlandsoperan

i Umeå är scenkonsthuset med det regionala uppdraget. Här hittar vi en symfoniorkester samt opera, dans, musik och ett rum för samtida konst. Norrlandsoperan visar runt 20 dansföreställningar om året, egenproducerande såväl som gästspel.

Norrlandsoperan presenterar dans i första hand på den egna scenen samt på olika spelplatser i regionen.

Kontakt: Birgit Berndt

Region Uppsala, Kulturutveckling

ansvarar för regionens dansverksamhet. Här arbetas utifrån det regionala uppdraget med utvecklingen av dans som konst- och uttrycksform.

Föreställningarna presenterar de i samarbete med Uppsala konsert och kongress och Knivsta centrum för idrott och kultur.

Kontakt: Eva Forsberg Pejler

Regionteatern Blekinge Kronoberg

är något så unikt som en länsteater för två län. De producerar teateruppsättningar såväl som dansföreställningar, presenterar gästspel och turnerar i Blekinge och Kronoberg. I Kalmar samarbetar Regionteatern sedan flera år med Byteatern .

Tillsammans presenterar de dans på Regionteatern i Växjö, Lokstallarna i Karlshamn och Byteatern i Kalmar.

Kontakt: Eli Frankel

Rum för Dans

är en institutionen som presenterar och samproducerar samtida dans för den halländska publiken. I Rum för dans samverkar Region Halland med Kungsbacka kommun och Falkenbergs kommun.

Rum för dans presenterar dans i Falkhallen i Falkenberg och på Kungsbacka teater.

Kontakt: Annika Ostwald

Vara konserthus

presenterar kulturella upplevelser inom alla scenkonstområden och är en av dansscenerna i Västra Götaland. Konserthuset har ett regionalt uppdrag att utveckla och stärka dansen som konstform samt tillgängliggöra dansen för regionens invånare genom att visa cirka åtta dansföreställningar per säsong.

Vara konserthus presenterar dans på de egna scenerna.

Kontakt: Sara Törn

Västmanlandsmusiken

är den regionala institutionen som har uppdraget att inspirera och stötta musik- och danslivet i Västmanland. Inom Länsmusiken bedrivs en omfattande dansverksamhet och Dansnät Sverige-föreställningarna presenteras på Västerås Konserthus.

Kontakt: Anna-Karin Fredriksson

Västra Götalandsregionen, Förvaltningen för kulturutveckling

arbetar för dansen tillsammans med kommuner, fria kulturutövare och civilsamhället i hela Västra Götaland. Inom Dansnät Sverige samarbetar förvaltningen med Stora teatern i Göteborg, Vitlycke center for performing arts samt Uddevalla och Alingsås kommuner.

Tillsammans presenterar de dans på Stora teatern i Göteborg, Palladium i Alingsås, Vitlycke center for performing arts i Tanumshede samt Regionteater väst  och Östraboteatern i Uddevalla

Kontakt: Eyrun Thorhallsdottir

Örebro kommuns kultur- och fritidsförvaltning

har i uppdrag att utveckla dans och erbjuda alla invånare i Örebro kommun kvalitativa dansföreställningar. När det gäller den professionella dansen har Örebro kommun har ett samarbetsavtal med Dans i Örebro län.

Tillsammans presenterar de dans på Hjalmar Bermanteatern och Kulturkvarteret i Örebro samt Sjöängen i Askersund.

Kontakt: Josiane Saade