Parter

Dansnät Sverige består idag av 15 parter, verksamma i 17 av landets regioner.  Bredden i parternas verksamheter sträcker sig från dansscener, institutioner, regionala dans- och musikverksamheter till kommunala och regionala kulturförvaltningar. Så gott som alla parter samarbetar i sin tur med andra organisationer på de platser de verkar, vilket ger att ett 30-tal verksamheter är delaktiga i förverkligandet av Dansnät Sveriges turnéer och samproduktioner.

 

Dans i Nord…

är Norrbottens regionala resurs- och utvecklingscentrum för dans. De arbetar för att länets innevånare kontinuerligt ska kunna ta del av kvalitativa dansföreställningar.
Läs mer om Dans i Nord
Parten presenterar dans på följande scener: Studio Acusticum i Piteå och Kulturens Hus i Luleå,

Dansens Hus…

är Sveriges största gästspelscen för dans. Här presenterar samtida svensk och internationell dans och närbesläktad scenkonst. Men även till danskonsten relaterade seminarier och föreläsningar tar plats i huset mitt i Stockholm.
Parten presenterar dans på sin egen scen: Dansens Hus 

Dansstationen…

är Skånes gästspelsscen för dans. Verksamheten består av tre delar: gästspel, turnékompaniets egenproduktioner för ung publik och den regionala barn- och ungdomsfestivalen Salto!
Läs mer om Dansstationen
Parten presenterar dans på sin egen scen: Palladium i Malmö

Förvaltningen för kulturutveckling, Västra Götalandsregionen…

arbetar tillsammans med kommuner, fria kulturutövare och civilsamhället i hela Västra Götaland. I Dansnät Sverige-arbetet samarbetar Kultur i Väst med Stora teatern i Göteborg och Uddevalla kommun.
Läs mer om Förvaltningen för kulturutveckling
Parten presenterar dans på följande scener: Stora teatern i Göteborg och Regionteater väst  i Uddevalla

Gävle Teater…

är en anrik gästspelsscen med ett brett utbud – allt från teater, cirkus, konserter till dans. Ansvarig för verksamheten är Gävle teaterförening på uppdrag av Gävle kommun. I Dansnät Sverige-arbetet samarbetar Gävle teater med Region Gävleborg för att presentera dans i regionen.
Läs mer om Gävle Teater
Parten presenterar dans på  följande scener: Gävle teater, Slottescenen i Ljusdal, Kulturcentrum Sandviken och Söderhamns teater

Jönköping kultur-och fritidsförvaltning

har en danssatsning med det passande namnet Dansnät Jönköping och ansvarar för såväl programläggning av dansföreställningar som professionell dansutveckling på det lokala planet.
Läs mer om Jönköping Kommun
Parten presenterar dans på följande scener: Jönköping teater, Kulturhuset Spira i Jönköping och Gummifabriken i Värnamo

Linköpings kultur-och fritidskontor…

ansvarar för kommunens dansverksamhet. Syftet är att utveckla dans som konstform, presentera samtida dansverk och att utveckla arrangörskapet utifrån ett lokalt perspektiv.
Läs mer om Linköping Kommun
Parten presenterar dans på följande scener: Sagateatern och Dansens hus i Linköping

NorrlandsOperan…

i Umeå är scenkonsthuset med det regionala uppdraget. Här hittar vi en symfoniorkester, opera, dans, musik och ett rum för samtida konst. Norrlandsoperan visar runt 20 dansföreställningar om året, egenproducerande såväl som gästspel.
Läs med om Norrlandsoperan
Parten presenterar dans på följande scener: Norrlandsoperan i Umeå och Västerbottensteatern i Skellefteå

Region Dalarna/Dalateatern…

ansvarar för dansfrågorna i länet.  I arbetet med att utveckla den professionella dansen i Dalarna samarbetar regionen med Säters kommun. Här arbetas det med att stärka länets infrastruktur för dansen som konstform och uppmuntrar till projekt som sammanför folkdansen med den konstnärliga dansen. Region Dalarna vill också se ett nytänkande kring spelplatser.
Läs mer om Region Dalarna och Dalateatern.

Region Uppsala Kulturutveckling…

ansvarar för regionens dansverksamhet. Här arbetas det med utveckling av dans som konst- och uttrycksform utifrån det regionala uppdraget. Dansnät Sverige-föreställningar presenterar de i samarbete med Uppsala konsert och kongress.
Läs mer om Region Uppsala
Parten presenterar dans i samarbete med följande scen: Uppsala konsert och kongress

Regionteatern Blekinge Kronoberg…

är något så unikt som en länsteater för två län. De producerar teateruppsättningar såväl som dansföreställningar, presenterar gästspel och turnerar i Blekinge och Kronoberg. För Dansnät Sverige-arbetet i Kalmar samarbetar Regionteatern med Byteatern sedan flera år.
Läs mer om Regionteatern Blekinge Kronoberg
Parten presenterar dans på följande scener: Regionteatern i Växjö, Byteatern i Kalmar och Lokstallarna i Karlshamn

Rum för Dans…

är en institution som presenterar och samproducerar samtida dans för den halländska publiken. I Rum för dans samverkar Region Halland med Kungsbacka kommun och Falkenbergs kommun.
Läs mer om Rum för Dans
Parten presenterar dans på följande scener: Falkhallen i Falkenberg, Kungsbacka teater och Halmstad teater

Vara konserthus…

…presenterar kulturella upplevelser inom alla scenkonstområden och är en av dansscenerna i Västra Götaland. Konserthuset har regionalt uppdrag att utveckla och stärka dansen som konstform och tillgängliggör dans för regionens alla invånare genom att visa cirka åtta dansföreställningar per säsong.
Parten presenterar dans på sin egen scen: Vara konserthus

Västmanlandsmusiken…

är den regionala institutionen som har uppdraget att inspirera och stötta musik- och danslivet i Västmanland. Inom Länsmusiken bedrivs en omfattande dansverksamhet och Dansnät Sverige-föreställningarna presenteras på Västerås Konserthus.
Läs mer om Västmanlandsmusiken
Parten presenterar dans på sin egen scen: Västerås Konserthus

Örebro kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen…

har i uppdrag att utveckla dans och erbjuda alla invånare i Örebro kommun kvalitativa dansföreställningar. När det gäller den professionella dansen har Örebro kommun har ett samarbetsavtal med Askersund kommun som vill erbjuda ett bredare dansutbud för att nå fler invånare i kommunen.
Läs mer om Örebro kommun och Askersunds kommun
Parten presenterar dans på följande scener: Hjalmar Bermanteatern och Sjöängen