Parter

Dansnät Sverige består idag av 15 parter, verksamma i 16 av landets regioner.  Bredden i parternas verksamheter sträcker sig från dansscener, institutioner, regionala dans- och musikverksamheter till kommunala och regionala kulturförvaltningar. Så gott som alla parter samarbetar i sin tur med andra verksamheter på de platser de verkar, vilket ger att ett 30-tal verksamheter är delaktiga i förverkligandet av Dansnät Sveriges turnéer och samproduktioner.

Dalateatern…

ansvarar för dansfrågorna i länet.  I arbetet med att utveckla den professionella dansen i Dalarna samarbetar regionen med Säters kommun. Här arbetas det med att stärka länets infrastruktur för dansen som konstform och uppmuntrar till projekt som sammanför folkdansen med den konstnärliga dansen. 
Tillsammans med Säter kommun presenterar de dans på följande scener: Dalateatern och Kulturhuset tio14 i Falun samt Folkets hus i Säter.
Läs mer om Dalateatern.

Dans i Nord…

är Norrbottens regionala resurs- och utvecklingscentrum för dans. De arbetar för att länets innevånare kontinuerligt ska kunna ta del av kvalitativa dansföreställningar.
Parten presenterar dans på följande scener: Studio Acusticum i Piteå och Kulturens Hus i Luleå.
Läs mer om Dans i Nord

Dansens Hus…

är Sveriges största gästspelscen för dans. Här presenterar samtida svensk och internationell dans och närbesläktad scenkonst. Men även till danskonsten relaterade seminarier och föreläsningar tar plats i huset mitt i Stockholm.
Parten presenterar dans på sin egen scen: Dansens Hus 

Dansstationen…

är Skånes gästspelsscen för dans. Verksamheten består av tre delar: gästspel, turnékompaniets egenproduktioner för ung publik och den regionala barn- och ungdomsfestivalen Salto!
Parten presenterar dans på sin egen scen: Palladium i Malmö.
Läs mer om Dansstationen

Förvaltningen för kulturutveckling, Västra Götalandsregionen…

arbetar tillsammans med kommuner, fria kulturutövare och civilsamhället i hela Västra Götaland. I Dansnät Sverige-arbetet samarbetar förvaltningen med Stora teatern i Göteborg och Uddevalla kommun.
Tillsammans presenterar de dans på följande scener: Stora teatern i Göteborg och Regionteater väst  och Östraboteatern i Uddevalla.
Läs mer om Förvaltningen för kulturutveckling

Gävle Teater…

är en anrik gästspelsscen med ett brett utbud – allt från teater, cirkus, konserter till dans. Ansvarig för verksamheten är Gävle teaterförening på uppdrag av Gävle kommun. I Dansnät Sverige-arbetet samarbetar Gävle teater med Region Gävleborg för att presentera dans i regionen.
Tillsammans presenterar de dans på  följande scener: Gävle teater, Slottescenen i Ljusdal, Kulturcentrum Sandviken och Kulturhuset Bollnäs
Läs mer om Gävle Teater

Jönköping kultur-och fritidsförvaltning

har en danssatsning med det passande namnet Dansnät Jönköping och ansvarar för såväl programläggning av dansföreställningar som professionell dansutveckling på det lokala planet.
Parten presenterar dans på följande scener: Jönköping teater, Kulturhuset Spira och Jönköpings läns museum i Jönköping samt Gummifabriken i Värnamo.
Läs mer om Jönköping Kommun

Linköpings kultur-och fritidskontor…

ansvarar för kommunens dansverksamhet. Syftet är att utveckla dans som konstform, presentera samtida dansverk och att utveckla arrangörskapet utifrån ett lokalt perspektiv.
Parten presenterar dans på följande scener: Sagateatern och Dansens hus i Linköping.
Läs mer om Linköping Kommun

Norrlandsoperan…

i Umeå är scenkonsthuset med det regionala uppdraget. Här hittar vi en symfoniorkester, opera, dans, musik och ett rum för samtida konst. Norrlandsoperan visar runt 20 dansföreställningar om året, egenproducerande såväl som gästspel.
Parten presenterar dans på följande scener: Norrlandsoperan och Ersboda Folkets hus i Umeå samt Västerbottensteatern i Skellefteå.
Läs med om Norrlandsoperan

Region Uppsala Kulturutveckling…

ansvarar för regionens dansverksamhet. Här arbetas det med utveckling av dans som konst- och uttrycksform utifrån det regionala uppdraget. Dansnät Sverige-föreställningar presenterar de i samarbete med Uppsala konsert och kongress.
Tillsammans presenterar de dans på följande scen: Uppsala konsert och kongress
Läs mer om Region Uppsalas Kulturutveckling

Regionteatern Blekinge Kronoberg…

är något så unikt som en länsteater för två län. De producerar teateruppsättningar såväl som dansföreställningar, presenterar gästspel och turnerar i Blekinge och Kronoberg. För Dansnät Sverige-arbetet i Kalmar samarbetar Regionteatern sedan flera år med Byteatern .
Tillsammans presenterar de dans på följande scener: Regionteatern i Växjö, Lokstallarna i Karlshamn och  Byteatern i Kalmar.
Läs mer om Regionteatern Blekinge Kronoberg

Rum för Dans…

är en institution som presenterar och samproducerar samtida dans för den halländska publiken. I Rum för dans samverkar Region Halland med Kungsbacka kommun och Falkenbergs kommun.
Parten presenterar dans på följande scener: Falkhallen i Falkenberg, Kungsbacka teater och Halmstad teater.
Läs mer om Rum för Dans

Vara konserthus…

…presenterar kulturella upplevelser inom alla scenkonstområden och är en av dansscenerna i Västra Götaland. Konserthuset har regionalt uppdrag att utveckla och stärka dansen som konstform och tillgängliggör dans för regionens alla invånare genom att visa cirka åtta dansföreställningar per säsong.
Parten presenterar dans på sin egen scen: Vara konserthus

Västmanlandsmusiken…

är den regionala institutionen som har uppdraget att inspirera och stötta musik- och danslivet i Västmanland. Inom Länsmusiken bedrivs en omfattande dansverksamhet och Dansnät Sverige-föreställningarna presenteras på Västerås Konserthus.
Parten presenterar dans på sin egen scen: Västerås Konserthus.
Läs mer om Västmanlandsmusiken

Örebro kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen…

har i uppdrag att utveckla dans och erbjuda alla invånare i Örebro kommun kvalitativa dansföreställningar. När det gäller den professionella dansen har Örebro kommun har ett samarbetsavtal med Askersund kommun som vill erbjuda ett bredare dansutbud för att nå fler invånare i kommunen.
Tillsammans med Askersund kommun presenterar de dans på följande scener: Hjalmar Bermanteatern och Kulturkvarteret i Örebro samt Sjöängen i Askersund.
Läs mer om Örebro kommun och Askersunds kommun