Parter

Dansnät Sverige består idag av 12 parter, verksamma i 14 av landets regioner.  Bredden hos parternas verksamheter sträcker sig från dansscener, institutioner, regionala dans- och musikverksamheter till kommunala och regionala kulturförvaltningar. Så gott som alla parter samarbetar i sin tur med andra organisationer på de platser de verkar, vilket ger att ett 30-tal verksamheter är delaktiga i förverkligandet av Dansnät Sveriges turnéer och samproduktioner.

Dans i Nord…

är Norrbottens regionala resurs- och utvecklingscentrum för dans. De arbetar för att länets innevånare kontinuerligt ska kunna ta del av kvalitativa dansföreställningar. Läs mer om Dans i Nord
Parten använder följande scener: Studio Acusticum Piteå, Kulturens Hus Luleå, Folkets Hus Haparanda, Sagateatern Boden, Folkets Hus Kiruna

Dansens Hus…

är Sveriges största gästspelscen för dans. Här presenterar samtida svensk och internationell dans och närbesläktad scenkonst. Men även till danskonsten relaterade seminarier och föreläsningar tar plats i huset mitt i Stockholm. Läs mer om Dansens Hus
Parten använder följande scener: Dansens Hus

Dansstationen…

är Skånes gästspelsscen för dans. Verksamheten består av tre delar: gästspel, turnékompaniets egenproduktioner för ung publik och den regionala barn- och ungdomsfestivalen Salto! Läs mer om Dansstationen
Parten använder följande scener: Dansstationen Malmö, Stenkrossen Lund

Gävle Teater…

är en anrik gästspelsscen med ett brett utbud – allt från teater, cirkus, konserter till dans. Ansvarig för verksamheten är Gävle Teaterförening på uppdrag av Gävle Kommun. Läs mer om Gävle Teater
Parten använder följande scener: Gävle teater, Slottescenen Ljusdal, Kulturcentrum Sandviken

Jönköping kultur-och fritidsförvaltning

danssatsning har det passande namnet Dansnät Jönköping och ansvarar för såväl programläggning av dansföreställningar som professionell dansutveckling på det lokala planet. Läs mer om Jönköping Kommun
Parten använder följande scener: Spira Kulturhus Jönköping, Jönköpingsteater, Per Brahe scenen Jönköping

Kultur i Väst…

är en kulturförvaltning inom Västra Götalandsregionen. De arbetar tillsammans med kommuner, fria kulturutövare och civilsamhället i hela Västra Götaland.  Läs mer om Kultur i Väst
Parten använder följande scener: Vara Konserthus, Stora teatern Göteborg, Regionteater Väst Uddevalla, Borås Stadsteater

Linköpings kultur-och fritidskontor…

ansvarar för kommunens dansverksamhet. Syftet är att utveckla dans som konstform, presentera samtida dansverk och att utveckla arrangörskapet utifrån ett lokalt perspektiv. Läs mer om Linköping Kommun
Parten använder följande scener: Sagateatern Linköping

NorrlandsOperan…

i Umeå är scenkonsthuset med det regionala uppdraget. Här hittar vi en symfoniorkester, opera, dans, musik och ett rum för samtida konst. Norrlandsoperan visar runt 20 dansföreställningar om året, egenproducerande såväl som gästspel. Läs med om Norrlandsoperan
Parten använder följande scener: NorrlandsOperan Umeå, Västerbottensteatern Skellefteå

Region Uppsalas…

kulturförvaltning heter Kultur och bildning och ansvarar för regionens dansverksamhet. Här arbetas det med utveckling av dans som konst- och uttrycksform utifrån det regionala uppdraget. Dansnät Sverige-föreställningar presenterar de i samarbete med Uppsala konsert och kongress. Läs mer om Region Uppsala
Parten använder följande scener: Uppsala konsert & kongress

Regionteatern Blekinge Kronoberg…

är något så unikt som en länsteater för två län. De producerar teateruppsättningar såväl som dansföreställningar, presenterar gästspel och turnerar i Blekinge, Kronoberg och Kalmar län. Läs mer om Regionteatern Blekinge Kronoberg
Parten använder följande scener: Regionteatern Växjö, Byteatern Kalmar, Konserthusteatern Karlskrona

Rum för Dans…

presenterar och samproducerar samtida dans för den halländska publiken. I Rum för dans samverkar Region Halland med Kungsbacka kommun och Falkenbergs kommun.  Läs mer om Rum för Dans
Parten använder följande scener: Falkhallen Falkenberg, Kungsbacka Teater, Halmstad Teater

Västmanlandsmusiken…

är den regionala institutionen som har uppdraget att inspirera och stötta musik- och danslivet i Västmanland. Inom Länsmusiken bedrivs en omfattande dansverksamhet och Dansnät Sverige-föreställningarna presenteras på Västerås Konserthus. Läs mer om Västmanlandsmusiken
Parten använder följande scener: Västerås Konserthus,  Thor Modéen Teatern Kungsör