Historia

2002 bildade Dansens Hus, Norrlandsoperan, Landstinget Västernorrland, Gävle Teater, Västmanlands-musiken samt Jönköpings och Linköpings kommuner, en arbetsgrupp som fick namnet Dansnät Sverige. Viljan att sprida dansen i landet, att möjliggöra för publiken utanför de största städerna att se och uppleva samtida dans, förde dem samman. Hösten 2003 var det turnépremiär och sedan dess har över 200 produktioner turnerat från Kiruna i norr till Malmö i söder. Utöver den turnerande verksamheten har vi sedan starten arbetat med olika residensformer och samproduktionsmodeller samt anordnat seminarier och möten för ökad kunskap kring dansens arrangörskap, marknadsföring och teknik.

Dansnät Sverige var till en början ett projekt finansierat av Kulturdepartementet. Efter tre år avslutades projektet och är sedan dess en permanent verksamhet med stöd av Kulturrådet och klassas som ”aktör av visst kulturpolitiskt intresse”.

Dansnät Sverige har vuxit, antalet parter är i dag 15 stycken som tillsammans med runt fyrtio samarbetsparter runt om i landet arbetar för att sprida, synliggöra och möjliggöra danskonsten på de små orterna såväl som i de stora städerna.