Bakgrund

Dansnät Sverige har sin grund i engagerade, övertygade arrangörer som tillsammans med danskonstnärer skapar och verkar för ett danslandskap med angelägen och efterfrågad dans som når ut till sin publik.

2002 tog Dansens Hus dåvarande chef Jan Zetterberg tillsammans med Norrlandsoperan, Landstinget Västernorrland, Gävle Teater, Västmanlandsmusiken samt Jönköpings och Linköpings kommuner initiativet till en arbetsgrupp som kom att bli Dansnät Sverige. Viljan att sprida dansen i landet, att möjliggöra för den presumtiva publiken att se och uppleva samtida dans förde dem samman.

Hösten 2003 var det turnépremiär och sedan dess har närmare 160 produktioner turnerat från Kiruna i norr till Malmö i söder. Dansnät Sverige har vuxit; antalet parter är i dag 12 som tillsammans med drygt tjugo samarbetsparter runt om i landet arbetar för att sprida, synliggöra och möjliggöra danskonsten i de små orterna såväl som i de stora städerna.

 

 

Tidigare turnéer

Se alla kompanier och koreografer som turnerat med Dansnät Sverige

Läs mer