Därför samproducerar vi

Dansnät Sverige samproducerar föreställningar för att stärka det fria dansfältets produktionsvillkor. Genom att tidigt i processen bidra till en stabilare ekonomi samt kunskap om turnékontext och sceners olika förutsättningar, vill vi möjliggöra för danskonstnärer att bibehålla sin konstnärliga vision genom hela den kreativa processen.

När vi samproducerar utvecklar vi en närmare relation till olika konstnärskap, ökar kunskap om metoder och bygger strukturer för samproduktionsprocesser i landet. Våra nationella samproduktioner ska resultera i ekologiskt hållbara produktioner, längre produktions- och turnéperioder, bättre arbetsförhållanden för aktörer involverade i produktionsprocessen samt en ökad kunskap om samproduktion hos arrangerande och producerande aktörer i landet.