Urvalsprocess

Turnébeslut tas i konsensus av Dansnät Sveriges parter. Beslutsprocessen spänner över flera möten för att möjliggöra djupare diskussioner kring de inkomna ansökningarna.

Under det första urvalsmötet enas våra 15 parter om vilka 20 produktioner de önskar diskutera vidare på nästkommande möte. Det skapar tid för parterna att undersöka föreställningens möjligheter på hemmaplan innan det är dags för beslutsmöte.

För att en turné ska arrangeras av Dansnät Sveriges kontor krävs att flera parter vill presentera verket samt att de gemensamt finner en turnéperiod som fungerar för både scener och det valda kompaniet/koreografen. Dansnät Sveriges kontor fungerar under urvalsprocessen som förmedlande kontakt mellan part och koreograf/grupp.

Det finns inga givna kriterier för beslut, val görs utifrån respektive parts vilja att skapa ett varierat utbud ur flera aspekter– stil, genre, genus, etablerade eller nykomna konstnärskap, svenskt, internationellt osv. En viktig aspekt för parter och arrangörer är att Dansnät Sverige-produktionen ska få en bra plats i deras övriga programläggning.

Behovet av långsiktig planering hos parter, arrangörer och utvalda kompanier/koreografer innebär att beslut tas ett år före turnéperioden. Således fattas beslut för kommande års vårsäsong i mars innevarande år och för kommande års höstsäsong i oktober innevarande år.