Beslutsprocess

Beslut om vilka produktioner som turnerar med Dansnät Sverige tas av nätverkets parter och arrangörer. Urvalsprocessen tar sin start strax efter ansökningsdeadline och spänner över fyra månader för att hinna med grupparbeten och möjliggöra djupare diskussioner kring de inkomna ansökningarna.

Under det första urvalsmötet enas arrangörerna om en ”short-list” på cirka 20 produktioner som tas vidare till nästkommande möte. Det skapar tid för arrangörerna att undersöka föreställningens möjligheter på hemmaplan innan det är dags för beslutsmöte. De kompanier/koreografer som inte går vidare till beslutsmötet informeras efter det första urvalsmötet. De resterande kompanierna/koreograferna får besked efter beslutsmötet.

För att en turné ska organiseras av Dansnät Sverige krävs att flera arrangörer vill presentera verket samt att de gemensamt finner en sammanhållen turnéperiod som fungerar för både scener och det valda kompaniet/ koreografen. Dansnät Sveriges kontor fungerar  som förmedlande kontakt mellan arrangör och koreograf/grupp under hela urvalsprocessen.

Det finns inga givna kriterier för beslut, val görs utifrån respektive arrangörs behov och vilja att skapa ett varierat utbud ur flera aspekter– stil, genre, genus, etablerade eller nykomna konstnärskap, svenskt, internationellt och så vidare. En viktig aspekt för arrangörerna är att Dansnät Sverige-produktionen ska få en bra plats i deras övriga programläggning.

Behovet av långsiktig planering hos arrangörer och utvalda kompanier/koreografer innebär att beslut tas ett år före turnéperioden. Således fattas beslut för kommande års vårsäsong i mars innevarande år och för kommande års höstsäsong i oktober innevarande år.

Dansnät Sverige får in drygt 400 ansökningar per år och har tyvärr väldigt sällan möjlighet att lämna konkret feedback vid avslag.