Om Dansnät Sverige

Vi är…

ett fristående nationellt nätverk där dansscener, institutioner, regionala dans- och musikverksamheter samt kommunala och regionala kulturförvaltningar samverkar för att genom ökat intresse och ökad kunskap stärka och bygga nationella strukturer för den samtida danskonsten.

Vi brinner…

för att människor ska kunna uppleva angelägen, intressant och spännande danskonst varhelst i landet de bor.

Vi turnerar…

runt 15-18 produktioner varje år av internationella och nationellt verksamma aktörer vilket sammanlagt ger 100-talet speltillfällen

Vi samproducerar…

dansföreställningar för att stärka danskonstnärernas produktionsförhållanden och förankra det konstnärliga arbetet i en lokal kontext

Vi stärker…

kunskapen på och utanför scenen genom fortbildning i scenteknik och kommunikation för arrangörer samt genom publiksamtal, workshopar och seminarier med gästande kompanier.

Vi vill…

delta i det kulturella samtalet och skapa forum för dialog kring danskonsten

Vi finns…

i 16 regioner och på 30-talet orter

Vi finansieras…

i huvudsak av Kulturrådet och Dansnät Sveriges parter