Om Dansnät Sverige

Dansnät Sverige är ett nationellt nätverk för den samtida danskonsten och dess publik.

Vi brinner…

…för att människor ska kunna uppleva angelägen, intressant och spännande danskonst varhelst de bor i landet

Vi turnerar…

…varje år runt 15 produktioner av internationella och nationellt verksamma aktörer vilket tillsammans ger 100-talet speltillfällen

Vi samproducerar…

…dansföreställningar för att stärka danskonstnärernas produktionsförhållanden och förankra det konstnärliga arbetet i en lokal kontext

Vi utvecklar…

…kunskap på och utanför scenen genom fortbildning i scenteknik och kommunikation samt genom publiksamtal, workshopar och seminarier

Vi vill…

…delta i det kulturella samtalet och skapa forum för dialog kring danskonsten

Vi finns…

…i 16 regioner och på 30-talet orter

Vi är…

…ett fristående nätverk där dansscener, institutioner, regionala dans- och musikverksamheter samt kommunala och regionala kulturförvaltningar samverkar för att stärka danskonsten genom att stimulera till ökat intresse och nyfikenhet och stärka och bygga nationella strukturer för den samtida danskonsten

Vi finansieras…

…med stöd av Kulturrådet och Dansnät Sveriges parter