Stöd och finansiering

Här finner du stöd att söka om du är frilansande dansare eller koreograf. Bidragen är sorterade efter stödgivande organisation.

Hur ska bidrag och stipendier behandlas i förhållande till skatt- och trygghetssystem?
Ladda ner Konstnärsnämndens handbok i ämnet.

Statlig finansiering

Allmänna arvsfonden

Allmänna arvsfonden: Lokalstöd
Allmänna arvsfonden: Projektstöd

Konstnärsnämnden

Konstnärsnämnden: Arbetsstipendium
Konstnärsnämnden: DanceWEB
Konstnärsnämnden: Internationellt utbyte och resebidrag
Konstnärsnämnden: Projektbidrag inom dans och cirkus
Konstnärsnämnden: Residens internationella dansprogrammet

Kulturbryggan

Kulturbryggan: Fröpengar
Kulturbryggan: Konstnärlig förnyelse
Kulturbryggan: Kreativ infrastruktur
Kulturbryggan: Nya finansieringsmodeller

Kulturrådet

Kulturrådet: Daglig träning för utövare inom scenkonstområdet
Kulturrådet: Fri scenkonst internationellt turnébidrag
Kulturrådet: Fri scenkonst projektbidrag
Kulturrådet: Fri scenkonst – Verksamhetsbidrag
Kulturrådet: Projektbidrag till kulturlivets internationalisering
Kulturrådet: Samverkan med komponister

Regional finansiering

Göteborg stad

Göteborgs stad: Kulturstipendier
Göteborgs stad: Projektstöd
Göteborgs stad: Utvecklingsstöd
Göteborgs stad: Verksamhetsstöd

Region Skåne

Region Skåne: Kontakt

Region Stockholm

Region Stockholm: Projektstöd
Region Stockholm: Verksamhetsstöd

Region Uppsala

Region Uppsala: Kulturstipendier

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen: Kulturstöd

Kommunal finansiering

Malmö stad

Malmö stad: Projektstöd
Malmö stad: Verksamhetsstöd

Stockholm stad

Stockholm stad: Kulturstöd

Övriga stiftelser

Helge Ax:son Johnsons stiftelse

Helge Ax:son Johnsons stiftelse: Konstnärlig verksamhet

Postkodstiftelsen

Postkodsstiftelsen: projektstöd

Stiftelsen Längmanska kulturfonden

Stiftelsen Längmanska kulturfonden: Bidrag till särskilda ändamål

Nordisk finansiering

Kulturfonden för Sverige och Finland

Kulturfonden för Sverige och Finland: Projektbidrag

Nordisk kulturfond

Nordisk kulturfond: OPSTART
Nordisk kulturfond: Projektstöd

Nordisk kulturkontakt

Nordisk kulturkontakt: Kultur- och Konstprogrammet
Nordisk Kulturkontakt: Mobilitetsstöd
Nordisk kulturkontakt: Nätverksstöd

Svensk-danska kulturfonden

Svensk-danska kulturfonden: Projektstöd

Svensk-isländska samarbetsfonden

Svensk-isländska samarbetsfonden: Resebidrag

Har vi missat någon viktig bidragsgivare eller bidragsform, eller är det något som inte stämmer? Mejla oss gärna på contact@dansnatsverige.se