Bidrag och stöd

Här finner du bidrag att söka om du är frilansande dansare eller koreograf. Bidragen är sorterade efter månaden då ansökan är öppen.

Med anledning av den rådande Corona-pandemin har flera kommunala, regionala och statliga bidragsformer temporärt ändrats och möjlighet till krisstöd har utannonserats.  För med information läs vidare under respektive bidragsgivare.

löpande ansökningar

Allmänna arvsfonden: Projektstöd
Allmänna arvsfonden: Lokalstöd
Nordisk kulturfond: OPSTART
Postkodsstiftelsen: projektstöd

December

Konstnärsnämnden: Arbetsstipendium
Konstnärsnämnden: DanceWEB
Region Uppsala: Kulturstipendier
Stockholm stads kulturförvaltning: Kulturstöd upp till 400 tkr 

Januari

Konstnärsnämnden: Internationellt utbyte och resebidrag
Kulturrådet: Fri scenkonst projektbidrag, internationella gästspel i Sverige samt turnéer utomlands
Kulturrådet: Samverkan med komponister
Nordisk Kulturfond: Projektstöd
Stockholm stad: Kulturstöd över 400 tkr 

Februari

Göteborgs stad: Projektstöd
Göteborgs stad: Utvecklingsstöd
Kulturrådet: Fri scenkonst – Verksamhetsbidrag
Kulturrådet: Samverkan med komponister
Nordisk Kulturfond: Projektstöd

Mars

Kulturbryggan: startstöd/genomförandestöd/strukturstöd

April

Konstnärsnämnden: Internationellt utbyte och resebidrag

Maj

Göteborgs stad: Verksamhetsstöd
Malmö stad: Verksamhetsstöd
Nordisk Kulturfond: Projektstöd

Augusti

Göteborgs stad: Projektstöd
Kulturrådet: Fri scenkonst projektbidrag, internationella gästspel i Sverige samt turnéer utomlands
Kulturrådet: Samverkan med komponister
Nordisk kulturkontakt: Kultur- och Konstprogrammet
Nordisk kulturkontakt: Nätverksstöd
Region Stockholm: Verksamhetsstöd
Stockholm stad: Kulturstöd upp till 400 tkr 
Stockholm stad: Kulturstöd över 400 tkr 

September

Konstnärsnämnden: Internationellt utbyte och resebidrag
Konstnärsnämnden: Projektbidrag inom dans och cirkus
Kulturrådet: Bidrag till internationella nätverk
Kulturrådet: Verksamhetsbidrag för internationell och interkulturell kulturverksamhet
Malmö stad: Projektstöd
Nordisk kulturfond: Projektstöd
Nordisk Kulturkontakt: Mobilitetsstöd
Region Uppsala: Kulturstipendier
Region Stockholm: Projektstöd

Oktober

Göteborgs stad: Kulturstipendier
Göteborgs stad: Projektstöd
Konstnärsnämnden: Residens internationella dansprogrammet
Konstnärsnämnden: Internationellt utbyte och resebidrag
Kulturrådet: Daglig träning för utövare inom scenkonstområdet
Nordisk Kulturfond: Projektstöd

November

Tycker du att vi har missat någon viktig ansökningstid eller är det något som inte stämmer? Mejla oss då gärna på contact@dansnatsverige.se