Oäkta flamenco i dess renaste form

Flamencoförnyaren Sofia Castro turnerar ännu en gång med Dansnät Sverige. Den här gången synar hon vår strävan efter det som betraktas vara äkta.

Sofia Castro är flamencodansaren och koreografen som beslutsamt axlat rollen som uppstickare inom flamencon. Med gränsöverskridande samarbeten och med känsla för förnyelse aktualiserar hon flamencon med banbrytande rytmer och hårda klackstamp. Det här får henne att upplevas både som provokativ och nyskapande. En frisk röst i ett annars traditionellt fält. 

Hennes föreställning IMPURO är inget undantag. Genom att penetrera innebörden av orden autentisk, ren och äkta omarbetar Castro flamencon på ett sätt bara hon kan. Med projektioner, elektronisk musik och fascinerande ljus blir verket inte bara originellt, utan även särdeles vackert.

Det är i brytpunkten mellan vad som anses rent/orent, äkta/oäkta som föreställningen har växt fram. Den ifrågasätter varför det oförvanskade anses eftersträvansvärt och överordnas det som betraktas som oäkta. I stället väljer IMPURO att se det orena och oäkta som oumbärliga beståndsdelar och en förutsättning för vidareutveckling av konstformen.

Kanske är vi alla äktaOäkta?

Medverkande

Idé, koreografi och dans: Sofia Castro
Medskapande dansare: Yared Cederlund, Mireia Pinol
Musik och musikproduktion: Jacob Hellner
Ljusdesign: William Wenner
Inspelad röst: Niño de Elche

Redigering av visuella bilder: Felix Norsell
Visuella bilder: Cato Lein och Maria Emilia Parola
Fotograf: Cato Lein
Längd: 60min

Samproduktion: Dansnät Sverige och Dans i nord
Med stöd av:  Kulturrådet och Konstnärsnämnden.

Turnerar med Dansnät Sverige våren 2022
Turnén sker helt med tåg och utan tekniktransport pga klimatskäl.