Samproduktion 2016-2018

URSÄKTA OSS AV KHAMLANE HALSACKDA

Ursäkta oss behandlade teman som integration och immigration.

Under våren 2017 reste Khamlane runt till Dansnätets orter och mötte upp med SFI-klasser och nyanlända grupper, närmare 800 människor tog del av samtal och dans under denna förturné. Erfarenheten samtalen utgjorde grunden till föreställningen Ursäkta oss som under hösten turnerade med 30-talet föreställningar till nätverkets scener.

Föreställningen var upplagd som en SFI-klass i svenska och publiken fick stundtals agera elever och interagera med verket genom konversation och utförande av uppgifter. Möjligheten till fotoutställning och dokumentation i foajéer och konsthallar vidgade projektet utanför teaterrummet. Genom Ursäkta oss nådde arrangörerna helt nya publikgrupper och inledde nya framtida samarbeten.

CREDITS

Koreografi: Khamlane Halsackda
På scen: Majula Drammeh, Nidia Martinez Barbieri, Pietro La Loggia, Khamlane Halsackda
Ljus: Imre Zsibrik
Musik: Silas Bieri
Sång: Brita Björs
Dramaturg: Maria Herranz
Foto: Alexis Rodriguez Cancino
Produktion: Dansnät Sverige
Samproduktion: Dansens Hus, Dansstationen, Gävle Teater, Jönköping kommun, Linköping kommun, Kultur i Väst, NorrlandsOperan, Regionteatern Blekinge Kronoberg, Rum för dans/Kultur i Halland, Västmanlandsmusiken
Finansiering: Kulturrådet, och samproducerande parter