Särskilt samproduktionsmedel – ansökan

Dansnät Sveriges turnéverksamhet är beroende av de fria aktörernas möjlighet att turnera och producera föreställningar. Den rådande pandemin har slagit hårt på danskonstnärernas turné- och produktionsmöjligheter. Därför öppnar vi upp för samproduktionsstöd till redan planerade produktioner vilka påverkats av Coronakrisen.

Ansökan är öppen för nationellt verksamma dansaktörer som har planerad premiär under perioden våren 2021 till våren 2022.

Maxbelopp att söka är 50 000 kronor. Beslut meddelas i mitten av september.

Ansökan är öppen 8 juni – 10 augusti.
Kontoret har sommarstängt 11 juli – 6 augusti och svarar inte på förfrågningar under denna period.

OBS! Beviljat särskilt samproduktionsstöd innefattar inte turné.
Vid intresse av turné med Dansnät Sverige, vänligen fyll i aktuell turnéansökan.

Ansök här