Sedan Dansnät Sveriges start 2003 har någon av nätverkets parter årligen varit värd för en koreograf eller grupp som fått möjlighet att utveckla ett nytt dansverk i residens. Verket har haft premiär hos residensvärden och sedan gått på turné till övriga parter i Dansnät Sverige. På så sätt har koreografen både fått en längre tid att utveckla sitt verk och en längre sammanhängande turnéperiod än vad som är vanligt. Formerna för hur ett residens genomförs har varierat utifrån koreograf, dennes önskemål, och de lokala förutsättningarna. Residensvärden får möjlighet till inblick i en dansskapande process med allt vad det innebär av krav på funktionsenliga lokaler, adekvat teknik och diskussioner kring idéinnehåll och uttryck. Dessutom skapas ofta möjlighet att ge workshops, föreläsningar och andra kringaktiviteter där både den lokala dansmiljön stimuleras och koreografen och dansarna får tillfälle att formulera sig kring sitt arbete.

År 2010 gavs det sista residenset och sedan 2014 har Dansnät Sverige arbetat med olika nationell samproduktionsmodeller för att stöda danskonstnärer i produktionsarbetet.

Föreställningar som skapats i residens för Dansnät Sverige

2010
Orena Tankar, Dorte Olesen/DOP.
Residensvärd: Norrlandsoperan

2009
Pacing in Vaudeville, Örjan Andersson/Andersson Dance.
Residensvärd: Kungsbacka teater och Dans i Halland.

2008
Cuatro Estasiones. Björn Säfsten.
Residensvärd: Dansnät Sveriges kontor

2007
On three. Rasmus Ölme.
Residensvärd: Dansstationen.

2006
Bättre folk. Malin Hellkvist Sellén.
Residensvärd: Norrlandsoperan

2005
Well. Rani Nair.
Residensvärd: Jönköpings kommun

2004
Rasande rytmisk skälvande skör. Lena Josefsson och Kompani Raande-vo.
Residensvärd Dans i Värmland

2003
Populärkultur. Moose Dance Company.
Residensvärd: Gävle teater.