Under Dansnät Sveriges första år var någon av nätverkets parter årligen värd för en koreograf eller grupp som fick möjligheten att utveckla ett nytt dansverk i residens. Verket hade premiär hos residensvärden och gick sedan på turné till övriga parter i Dansnät Sverige. På så sätt fick koreografen både längre tid att utveckla sitt verk och en längre sammanhängande turnéperiod än vad som var vanligt. Formerna för hur ett residens genomfördes har varierat utifrån koreografens önskemål och de lokala förutsättningarna. Residensvärden fick möjlighet till inblick i en dansskapande process med allt vad det innebar av krav på funktionsenliga lokaler, adekvat teknik och diskussioner kring idéinnehåll och uttryck. Dessutom skapades ofta möjligheten att arrangera workshopar, föreläsningar och andra kringaktiviteter där den lokala dansmiljön stimulerades samtidigt som koreografen och dansarna fick tillfälle att formulera sig kring sitt arbete.

År 2010 gavs det sista residenset och sedan 2014 har Dansnät Sverige arbetat med olika nationell samproduktionsmodeller för att stöda danskonstnärer i produktionsarbetet.

Föreställningar som skapats i residens för Dansnät Sverige

2010
Orena Tankar, Dorte Olesen/DOP.
Residensvärd: Norrlandsoperan

2009
Pacing in Vaudeville, Örjan Andersson/Andersson Dance.
Residensvärd: Kungsbacka teater och Dans i Halland.

2008
Cuatro Estasiones. Björn Säfsten.
Residensvärd: Dansnät Sveriges kontor

2007
On three. Rasmus Ölme.
Residensvärd: Dansstationen.

2006
Bättre folk. Malin Hellkvist Sellén.
Residensvärd: Norrlandsoperan

2005
Well. Rani Nair.
Residensvärd: Jönköpings kommun

2004
Rasande rytmisk skälvande skör. Lena Josefsson och Kompani Raande-vo.
Residensvärd Dans i Värmland

2003
Populärkultur. Moose Dance Company.
Residensvärd: Gävle teater.