Kalkyl för föreställningspris

Vi på Dansnät Sverige får ofta frågor om hur man ska beräkna sitt föreställningspris inför turné. Vårt svar är givetvis generellt och en mer exakt uträkning är komplex. Det finns många parametrar som påverkar hur du beräknar ditt pris och de kommer att se olika ut beroende på om du erhåller projekt- eller verksamhetsstöd eller ej. Men en tumregel är att täcka de utgifter som en turné medför och att dessa kostnader ska ingå i priset.

Vi har gjort en beräkningsmall som kan fungera som ett stöd för dig när du ska räkna ut priset för din föreställning. Observera att kalkylen endast fungerar som en vägledning i din uträkning.

Du laddar ner kalkylen på följande länk.

Dokumentet innehåller två flikar varav den ena innehåller ett räkneexempel.