Dansplan Sverige

Missa inte Dansplan Sverige – vad händer nu?, digitalt seminarium på årets Scenkonstbiennal.

19 mars 2021 arrangerades ett nationellt möte för den samtida dansen. Syftet med mötet var att samla in underlag för att ta fram en Dansplan Sverige.

Dansplan Sverige är en skrivelse till myndigheter och politiker initierat av Dansnät Sverige, Danscentrum Sverige och Riksteatern för att visa på behovet av olika insatser som behövs inom dansområdet för att säkra dess hållbarhet och utveckling.

De 193 stycken mötesdeltagarna diskuterade teman knutna till olika aspekter av infrastrukturen för dans i workshopgrupper tillsammans med kollegor från dansfältet. Målet var att utifrån diskussionerna sammanställa ett underlag och en fortsatt väg fram i arbetet med  en Dansplan Sverige. 

Mötet den 19 mars 2021 var en fortsättning på ett initiativ från Gabriel Smeds och Cullbergbaletten som 2019 bjöd flera representanter från det svenska danslivet till två möten kring nationella behov, med inspiration från den tyska Tanzplan Deutschland.