Dansplan Sverige

Dansplan Sverige är en skrivelse till myndigheter och politiker initierad av Dansnät Sverige, Danscentrum Sverige och Riksteatern, för att visa på behovet av olika insatser som behövs inom dansområdet för att säkra dess hållbarhet och utveckling.

Skrivelsen Dansplan Sverige har sin utgångspunkt i ett öppet nationellt möte som arrangerades i mars 2021. Närmare 200 mötesdeltagare diskuterade teman knutna till olika aspekter av infrastrukturen för dans tillsammans med kollegor från dansfältet. Målet var att utifrån diskussionerna sammanställa ett underlag för en fortsatt väg fram i arbetet med en Dansplan Sverige. Under hösten arrangerades även seminarier under Malmö Dance Week och Dansmässan för att med kommunala och regionala kulturpolitiker samt fastighetsägare diskutera skrivelsen innehåll.

Under Scenkonstbiennalen i Västerås 2022 arrangerar vi den 8 juni ett seminarium tillsammans med Samarbetsrådet för regional dansutveckling på .

Skrivelsen publicerades i november 2021 och finns att ladda ner här:
Skrivelse_Dansplan_Sverige_2021