Dansplan Sverige

Dansplan Sverige är en skrivelse till myndigheter och politiker initierad av Dansnät Sverige, Danscentrum Sverige och Riksteatern för att visa på behovet av olika insatser som behövs inom dansområdet för att säkra dess hållbarhet och utveckling.

Skrivelsen Dansplan Sverige har sin utgångspunkt i ett öppet nationellt möte som arrangerades den 19 mars 2021. Närmare 200 mötesdeltagare diskuterade teman knutna till olika aspekter av infrastrukturen för dans tillsammans med kollegor från dansfältet. Målet var att utifrån diskussionerna sammanställa ett underlag och en fortsatt väg fram i arbetet med en Dansplan Sverige. 

Här kan du ladda ner skrivelsen:
Skrivelse_Dansplan_Sverige_2021