Dansplan Sverige

Dansplan Sverige är en skrivelse till myndigheter och politiker initierad av Dansnät Sverige, Danscentrum Sverige och Riksteatern. Skrivelsen beskriver olika insatser som behövs för att säkra dansområdets hållbarhet och utveckling.

Skrivelsen Dansplan Sverige har sin utgångspunkt i ett öppet nationellt möte som arrangerades i mars 2021. Närmare 200 mötesdeltagare verksamma på det professionella dansfältet, diskuterade teman knutna till olika aspekter av dansens infrastrukturen. Målet var att utifrån diskussionerna sammanställa ett underlag för en fortsatt väg framåt. Resultatet blev Dansplan Sverige

Därefter har seminarier och möten arrangeras för att diskutera behoven som lyfts i skrivelsen. Under hösten 2021 arrangerades seminarier under Malmö Dance Week och Dansmässan i Stockholm med fastighetsägare samt kommunala och regionala kulturpolitiker för att synliggöra vad som redan sker och vad som behövs göras för att stärka dansfältet.

Arbetsgruppen har vidare presenterat skrivelsen för Kulturdepartementet och ser fram emot vidare samtal kring dess innehåll.

Under 2022 arrangerade arbetsgruppen ett seminarierum på Scenkonstbiennalen i Västerås tillsammans med Samarbetsrådet för regional dansutveckling, där paneldeltagarna kom både från den konstnärliga fältet likväl som från den nationella och regionala kulturpolitiska nivån. Under november fortsätter samtalet med andra nationella kulturpolitiker och danskonstnärer i ett seminarium på Dansmässan i Stockholm.

Arbetsgruppen för samtal med institutioner och arbetsmarknadens parter för att gemensamt hitta lösningar, modeller och frågor som kan driva utvecklingen av infrastrukturen framåt.

Skrivelsen publicerades i november 2021 och finns att ladda ner här:
Skrivelse_Dansplan_Sverige_2021

Arbetsgruppen för Dansplan Sverige består av representanter från Dansnät Sverige, Danscentrum Sverige och Riksteatern.