You are now in the process of sending your application. Is your information correct and have you attached all files?

Du är nu på väg att skicka in din ansökan. Stämmer alla uppgifter och har du bifogat alla filer du vill sända med din ansökan?

Tack för din ansökan!

Beslut om turnéer för våren 2019 tas i mars 2018.

Med vänliga hälsningar
Dansnät Sverige

Turnéansökan

Grupper och koreografer som vill turnera med Dansnät Sverige är välkomna att ansöka genom formuläret på denna sida.

ANSÖKAN FÖR TURNÉER HÖSTEN 2018 ÄR STÄNGD!

Ansökan gäller för turné våren 2019. Sista ansökningsdag är 4 december 2017.

Vänligen observera:

Dansnät Sverige anställer inte turnerande personal, utan sluter avtal med juridisk person. Det innebär att gruppen/koreografen är arbetsgivare åt den turnerande personalen.

Du kan ansöka med max 2 produktioner per koreograf/kompani.

Viktigt att notera är att informationen du fyller i nedan är bindande. Det innebär att du behöver beräkna gagebeloppet med hänsyn till att det vid varje speltillfälle tillkommer en resdag och eventuell byggdag (beroende på produktionens förutsättningar) och att personalkostnaderna för hela turnéperioden bekostas av gruppen/koreografen.

Detsamma gäller tekniska förutsättningar och vilka scenmått du anger. Detta eftersom parterna tar beslut baserat på den information du lämnar i ansökningsformuläret nedan. Måtten på scenerna i Dansnät Sverige varierar, de flesta ligger i storlek från 8m x 8m till 12m x 12m men med variationer i formatet. Se gärna sidan för Scener

Dansnät Sverige turnerar inte föreställningar riktade till barn.

Vänligen bifoga teknisk rider och komplettera med ljusritning.

För mer information, se Turnéförutsättningar eller ladda hem dessa filer:

Information Till Turneansökan (287.1 KiB)

Tekniska Förutsättningar (374.3 KiB)

OBSERVERA
Formuläret fungerar bäst om du har insticksprogrammet Adobe flash player installerat på din dator. Internet Explorer fungerar heller inte speciellt bra, använd hellre Chrome, Firefox eller Safari. I de två översta fälten får inte tecken så som bindestreck eller slash mfl. användas.

Skicka ansökan / Send Application.

Parter Länkar