Dansnät Sveriges nationella samproduktion

Dansnät Sveriges nationella samproduktion är ett samarbete unikt i både utformning och storlek. Nätverkets parter går in med resurser och stöd för att tillsammans med danskonstnärer skapa föreställningar, aktiviteter och delaktighet. Samproduktionen verkar parallella på tre plan.

  • längre produktions- och turnéperioder för danskonstnärer
  • lokalt förankringsarbete genom residens, publika aktiviteter och samarbeten
  • professionalisering av samproduktionsprocesser i landet

Samproduktionsmodellen kompletterar nätverkets turnéverksamhet och har som syfte att genom danskonst skapa stimulerande och inspirerande processer runt om i landet. En struktur för danskonstnärer att arbeta längre tid på olika platser i Sverige och på så sätt skapas samverkan och en större dialog mellan konstnärer, arrangörer, lokala aktörer och publik.

Den nationella samproduktionsmodellen är uppbyggt i en tvåårig cykel. Vartannat år sker produktion, turné och utlysning för nästkommande nationella samproduktion och vartannat år sker urvalsprocess, beslut och förankringsarbete.

Modellen är skapad tillsammans med Nordberg Movement och genomfördes första gången 2015–2016 med koreograf Jeanette Langert. Samproduktionen för åren 2016–2017 skapades av Khamlane Halsackda.