Samproduktion

Dansnät Sveriges nationella samproduktion

Dansnät Sveriges nationella samproduktion är ett interregionalt samarbetsprojekt mellan nätverkets parter. Samarbetet är unikt i sin utformning och storlek och stärker ett regionalt och lokalt sammanhang i en nationell kontext.

Samproduktionsmodellen kompletterar nätverkets turnéverksamhet och har som syfte, att genom danskonst, skapa stimulerande och inspirerande processer runt om i landet. Dansnät Sverige bygger med detta en struktur för konstnärer att arbeta en längre tid på olika platser i Sverige och på så sätt skapa samverkan och en större dialog mellan konstnärer, arrangörer, lokala aktörer och publik.

Den nationella samproduktionsmodellen är uppbyggt i en tvåårig cykel. Vartannat år sker produktion, turné och utlysning för nästkommande nationella samproduktion och vartannat år sker urvalsprocess, beslut och förankringsarbete.

Under våren 2015 arbetade den av parterna utvalda koreografen Jeanette Langert fram föreställningen Jean i residens hos tre av nätverkets parter; Rum för dans/Kultur i Halland, Västmanlandsmusiken och Norrlandsoperan. Utveckling av projektet samt det lokala och publika förankringsarbetet påbörjades redan 2014 och fortsatte under hela våren. Under hösten 2015 genomfördes en elva veckors lång turné till lika många orter.

Under våren och hösten 2016 arbetar den av parterna utvalda koreografen Khamlane Halsackda fram föreställningen Ursäkta Oss. Föreställningen turnerar till 12 orter under hösten 2017.

Information om Dansnät Sveriges samproduktion 2018-2019 kommer inom kort.

 

 

 

 

 

Parter Länkar