Gå till innehåll

Kontakta Dansnät Sverige

DANSNÄT SVERIGES KONTOR

contact[a]dansnatsverige.se

Wallingatan 21, 111 24 Stockholm

Dansnät Sveriges Presidium

Ordförande

Vicky Sverkerson
viveka.sverkerson[a]regionhalland.se

Vice ordförande

Birgit Berndt
birgit.berndt[a]norrlandsoperan.se

Sekreterare

Lars Eidevall
le[a]dansstationen.nu