Om DnS

Dansnät Sverige är ett nationellt nätverk som drivs av viljan att visa angelägen, intressant och spännande danskonst. Hos oss samverkar scener, kommuner, regioner och län kring ett gemensamt uppdrag – att sprida danskonsten till landets alla hörn genom turnéer, information och samproduktion.

Dansnät Sverige har inget statligt uppdrag utan är ett fristående nätverk där  scener, kommuner, regioner och län samverkar kring ett gemensamt uppdrag att möjliggöra turnéer för scenkonst av både kommande och namnkunniga nationella och internationella koreografer och kompanier. Nya, unga, etablerade, rutinerade – alltid professionella danskonstnärer i produktioner för en samtida nyfiken danspublik. Dansnät Sverige vill befrämja kompetens på och utanför scenen liksom delta i det kulturella samtalet. Med olika ingångar och perspektiv i form av publiksamtal, workshops, seminarier och andra kringaktiviteter vill vi skapa forum för dialog kring dansen.

Under 2016 turnerade Dansnät Sverige  16 svenska och internationella grupper på gästspel i 32 svenska orter med över 90-talet föreställningskvällar.

Sedan 2014 arbetar Dansnät Sverige med en nationell samproduktionsmodell, framtagen i samarbete med Nordberg Movement och under hösten 2015 turnerade samproduktionen ”Jean” av Jeanette Langert under 11 veckor. Under 2016-2017 samproduceras Khamlane Halsackdas föreställning ”Ursäkta oss”.

Organisation

Dansnät Sverige är ett informellt arrangörsnätverk och utgör inte en egen juridisk organisation.  Nätverket har genom åren vuxit och består idag av tretton parter med olika verksamhetsformer. Några av parterna samverkar i sin tur med andra samarbetspartners för att tillsammans sprida danskonsten i regionen, totalt når nätverket ut till drygt 30 scener i landet.

 

Kontor

Dansnät Sveriges kontor finns på Dansens Hus i Stockholm, dit är ni alltid välkomna att vända er om ni har frågor eller turnéförslag. Se vidare under Kontakt.

 

Presidium

Presidium, bestående av ordförande, vice ordförande och sekreterare väljs var tredje år. De ansvarar för Dansnät Sveriges övergripande verksamhet och för dess talan i officiella sammanhang. Se vidare under Kontakt.

 

Finansiering

Kontorets verksamhet finansieras genom bidrag från Kulturrådet. Parternas kostnader för de turnerande föreställningarna (gage, traktamente, resor och boende) subventioneras av Kulturrådet. Sammanlagt står Kulturrådet därmed för 1/3 av Dansnät Sveriges kostnader medan enskilda scener, regioner och kommuner, genom parternas verksamheter finansierar de resterande 2/3.

Parter Länkar