Välkommen till Dansnät Sverige

Dansnät Sverige är ett nationellt nätverk
som drivs av viljan att visa angelägen danskonst
— för alla, till alla, i alla hörn.